Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie

Bewustmaking en alignment

Voordat je begint aan een duurzame ontwikkelingsstrategie voor je organisatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de belangrijkste besluitvormers op dezelfde golflengte zitten. Als we effectief vooruitgang willen boeken, moet iedereen overtuigd zijn van de voordelen van een duurzame aanpak. Dit helpt weerstand en blokkades te voorkomen.

Circle Dev organiseert “Fresks” (Climate, planetaire grenzen, CSR), “The Week” workshops en andere op maat gemaakte conferenties en bewustmakingsworkshops. Aan het einde van een van deze oefeningen zal je team aan boord zijn, klaar om samen een winnende duurzame strategie te starten en te ondersteunen.

"Climate Fresk" workshop

climate fresk

De “Climate Fresk” is een 3 uur durende workshop die gebruik maakt van de collectieve intelligentie van 5 tot 14 deelnemers om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. De leuke en leerzame aanpak stelt alle doelgroepen in staat om grip te krijgen op het onderwerp klimaatverandering. Tijdens de workshop leggen de deelnemers verbanden tussen oorzaak en gevolg en krijgen ze een globale kijk op klimaatverandering.

De “Climate Fresk” is een neutrale en objectieve tool. Het is gebaseerd op gegevens uit de wetenschappelijke rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), waarvan de aanbevelingen de leidraad vormen voor politieke en economische beslissingen op wereldschaal.

Zonder mensen een schuldgevoel aan te praten, betrekt de “Climate Fresk” je team bij een constructieve uitwisseling door middel van een gedeeld begrip van de mechanismen die aan het werk zijn. Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers gemotiveerd en toegerust om actie te ondernemen op hun eigen niveau.

The “Climate Fresk” workshop is beschikbaar in het Vlaams, Frans en Engels. 

"Planetary Boundaries Fresco" workshop

Planet boundaries fresco

Klimaat, biodiversiteit, vervuiling, de watercyclus, oceaanverzuring… Milieukwesties beperken zich niet tot het klimaat alleen. Het zijn er veel en er is genoeg om uit het oog te verliezen.
Negen processen zijn door wetenschappers geïdentificeerd als processen met grenzen die in de gaten moeten worden gehouden, omdat ze samen de stabiliteit van de biosfeer in gevaar brengen: dit zijn de planetaire grenzen.
Dit fresco biedt deelnemers een kans om een stapje terug te doen. De workshop laat je kennismaken met de 9 planetaire grenzen, zodat je ze in kaart kunt brengen en hun interacties kunt begrijpen, zodat je het ecologische vraagstuk als geheel kunt beschouwen. In die zin is het breder en uitgebreider dan de “Climate Fresk” en biedt het een wereldwijd en wetenschappelijk bewezen perspectief op de verschillende aspecten van ecologie en hun effecten. 

De “Planetary Boundaries Fresco” is momenteel alleen beschikbaar in het Engels en Frans.

"MVO Fresco" workshop
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Deze gezamenlijke workshop kijkt naar alle activiteiten van het bedrijf, hun impact en de hefbomen om duurzaamheid te bereiken. Voor elke activiteit van het bedrijf krijgen de deelnemers de kans om de verschillende aspecten van het MVO-beleid te koppelen en te bespreken, namelijk Environmental, Social en Governance (vaak samengevat met het acroniem ESG). Dit alles gebeurt zonder de economische aspecten te vergeten, die essentieel zijn voor de duurzaamheid van een bedrijf. 

De MVO Fresco is boeiend. Het laatste deel van de workshop stelt iedereen in staat om actie te ondernemen en een nuttige bijdrage te leveren aan de transformatie van het bedrijf. Door een CSR-fresco te organiseren, draag je bij aan een positief, ethisch en duurzaam bedrijf en word je zelf een agent van verandering.

De “MVO fresk” is beschikbaar in het Engels en Frans.

"The Week" workshop

The Week

“De Week” is een ervaring voor groepen van 4 tot 10 deelnemers, om echt te begrijpen wat er op het spel staat in deze crisis en hoe we het kunnen aanpakken. Je groep komt 3 keer gedurende 2 uur bij elkaar in dezelfde week – vandaar de naam “De Week”. Elke keer bekijkt de groep samen een documentaire van een uur en wisselt na elke aflevering ongeveer een uur lang van gedachten, in aanwezigheid van een facilitator. De ervaring heeft een diepgaand effect op zelfs de meest sceptische mensen.

De “The Week” workshop is besckhibbaar in het Vlaams, Frans en Engels. 

Andere conferenties en workshops op maat

In overleg met de klant kan Circle Dev ook een workshop of conferentie organiseren over een specifiek thema, bijvoorbeeld over een ESG-onderwerp dat in het bijzonder gerelateerd is aan de kernactiviteiten van uw organisatie. We hebben een grote database met presentaties over alle aspecten van duurzaam ondernemen, inclusief milieu-, sociale en governance-aspecten.

Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie