Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie

Aanpak en methodologie

  • RENDABEL aanpak: Onze lange ervaring in de industrie geeft ons realiteitszin. We begrijpen dat een bedrijf bestaat om waarde te creëren voor zijn aandeelhouders, en onze benadering van duurzaamheid houdt hier rekening mee
  • DE-RISKED aanpak: We gebruiken een AGILE methodologie om ervoor te zorgen dat we niet aan een lang en duur proces beginnen. We doen alles stap voor stap en passen de aanpak voortdurend aan om rekening te houden met andere prioriteiten en om ons aan te passen aan een snel veranderende wereld
  • EDUCATIEVE aanpak in plaats van traditionele consultancy. Ons doel is om onze klanten zo snel mogelijk onafhankelijk te maken, zodat we elders een impact kunnen hebben, terwijl de traditionele consultancyaanpak je afhankelijk maakt van de consultant

Algemeen kader voor de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie

Stap 1 - Doel en omschrijving van de doelstellingen

Het uitgangspunt is een dialoog met de CEO en/of het leiderschapsteam. Deze dialoog omvat een herziening (of een definitie) van het doel van het bedrijf (“Purpose Statement”). Tegelijkertijd worden de initiële doelstellingen, middelen, budget, tijdschema en mogelijkheden besproken. Het omvat ook een beoordeling van de bereidheid van het leiderschapsteam om te veranderen, aangezien hun betrokkenheid cruciaal is voor het succes van hun duurzaamheidsreis.

Stap 2 - Dialoog met de belanghebbenden

Deze stap omvat de identificatie van de interne en externe belanghebbenden (“stakeholders”), met inbegrip van de ruimere omgeving. Wij moeten de geselecteerde belanghebbenden via verschillende kanalen (enquêtes, workshops, 1-op-1 gesprekken…) betrekken, afhankelijk van hun positie op de belangen-machtsmatrix. Aan de hand van verschillend beschikbaar materiaal (interne documenten, SDG’s, voorbeelden van andere bedrijven… ) is het de bedoeling de duurzaamheidsdoelstellingen op elkaar af te stemmen, vroegtijdig buy-in te verkrijgen en een zo breed mogelijke lijst van duurzaamheidsopties op te stellen.

Stap 3 - Analyse en formulering van strategische opties

Wij beschikken nu over een lange lijst van potentiële strategische opties op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance (ESG). In deze fase moeten wij een “dubbele materialiteitsmatrix” opstellen waarin voor elke optie de waarde voor de belanghebbenden en voor het bedrijf wordt geëvalueerd. Het gebruik van deze “dubbele materialiteitsmatrix” helpt bij het rangschikken van potentiële strategische opties op basis van hun waarde.

Stap 4 - Prioritering (financieel, strategisch, haalbaarheid)

De belangrijkste in stap 4 gekozen opties moeten worden geëvalueerd en geprioriteerd aan de hand van drie aspecten: financiële beoordeling, strategische beoordeling en haalbaarheid. In dit stadium moet worden besloten welke opties worden gekozen en moeten aan elk daarvan een budget en een tijdschema worden toegewezen.

Stap 5 - Metingen en rapportage

Meten en transparant rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Niet alleen om zichtbaarheid te geven en de reputatie van de onderneming te verbeteren, maar het wordt ook steeds meer een must voor aandeelhouders en toegang tot kapitaal. Er bestaan wereldwijde processen en rapportagenormen (GRI – Global Reporting Initiative) die een goede leidraad bieden. Voor grote ondernemingen is al een aantal voorschriften van kracht die deze normen verplicht stellen en deze zullen spoedig voor KMO’s volgen. Op basis van het resultaat van stap 4 worden specifieke doelstellingen (KPI’s) vastgesteld voor elke geselecteerde optie op korte, middellange en langere termijn.

Stap 6 - Emotionele aspecten en communicatieplan

Er moet veel zorg worden besteed aan het inwerken en motiveren van de belangrijkste belanghebbenden, met name de werknemers. Een goed doordacht communicatieplan is essentieel om mensen achter het doel van uw bedrijf en uw duurzaamheidsinitiatieven te krijgen. We moeten tot het hoofd spreken, maar ook tot het hart. Evenwichtige en transparante externe communicatie over duurzaamheidsprestaties en -plannen draagt ook bij tot het versterken van de reputatie van het bedrijf.

Stap 7 - Uitvoering

Duurzaamheidsstrategieën worden minder vaak (volledig) uitgevoerd dan algemene strategieën. Als het plan wordt gecommuniceerd maar niet uitgevoerd, is het risico groot dat de reputatie van de onderneming ernstig wordt geschaad. Regelmatige controlepunten zijn nodig om er niet alleen voor te zorgen dat we zo snel mogelijk het laaghangende fruit oogsten, maar ook dat we tijdig vooruitgang boeken met de mijlpalen om de doelstellingen op middellange en lange termijn binnen de overeengekomen termijnen te bereiken. De processen moeten worden aangepast met de juiste governance-instrumenten om deze regelmatige controles uit te voeren.

Stap 8 - Labels

Het meten en rapporteren van verbeteringen op het gebied van duurzaamheid kan ook de toegang tot labels zoals EU EcoLabel, B Corp, Ecovadis… vergemakkelijken. Deze keurmerken worden steeds belangrijker om de aandacht en waardering van klanten te winnen, toegang tot kapitaal te krijgen en de reputatie van het bedrijf te verbeteren.

Stap 9 - Voortdurende verbetering

Duurzaamheid is een reis die nooit eindigt. Hoe zorgen we voor continue verbetering in de processen en het bestuur van het bedrijf? Hoe zorgen we ervoor dat onze strategie samen met de consument en de maatschappelijke behoeften evolueert? Hoe corrigeren we het traject wanneer we afwijken van de doelstellingen? Dit zijn enkele van de belangrijkste kwesties die hier moeten worden aangepakt. 

Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie