Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie

Een CO2-voetafdruk uitvoeren
Een essentiële en toegankelijke aanpak

Klimaatuitdagingen omzetten in kansen

De CO2-voatafdruk (of koolstofaudit) beoordeelt de uitstoot van broeikasgassen die door uw bedrijf wordt veroorzaakt. Het is een essentieel element in de strijd tegen de klimaatverandering. Het helpt bij het begeleiden van reductiestrategieën en het aantonen van uw milieubetrokkenheid bij uw klanten, leveranciers, werknemers en investeerders, en bij het anticiperen op regelgeving, ten behoeve van het imago en de concurrentiekracht van uw bedrijf.

Er is al een Carbon Footprint vanaf € 3.000 voor een eenvoudige entiteit.

CO2-voetafdrukproces

Samenwerking met TAPIO

Samen kunnen we de eenvoudigste rapporten in Excel produceren. Over het algemeen gebruiken we voor complexere rapporten het TAPIO-platform, dat zeer toegankelijk is qua gebruik en kosten.

Logo fond blanc

Circle Dev ondersteunt de ontwikkeling van uw duurzaamheidsstrategie